Thư viện Lạc Hồng
Đọc báo tiếng Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.684 Đ419B
Dewey
495.684
Xuất bản
Nhật Bản: Bonjinsha, 2002
Mô tả
193tr ; 26 cm
ISBN
9784906336043
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2009 10:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000757  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 846