Sử dụng Fax - Email - Internet ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
004.659 597 Fax
Dewey
004.659 597
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2001
Mô tả
448tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 10:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kết nối với nhà dịch vụ cung cấp Internet Chương 2: Sử dụng Email Chương 3: sử dụng Chat Chương 4: Sử dụng Internet Explorer 4.0 Chương 5: Sử dụng Internet Explorer 5.x0 Chương 6: Truy cập các trang Web tiếng Việt Chương 7: Trang vàng Internet Chương 8: Soạn thảo trang Web bằng Word 97 Chương 9: Cài đặt và sử dụng WinFax Pro 4.0 và WinFax Pro 10.0
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001041  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1198