Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử triết học phương Đông - Tập 3

Ký hiệu xếp giá
181.09LI-Đ
Dewey
181.09
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991
Mô tả
311tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 02:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
ẤN ĐỘ - TỪ PHẬT ĐÀ TỚI PHẬT NGUYÊN THỦY Chương I : Lịch sử triết học Ấn Độ. Chương II : Giao thời BRAHMANA. Chương III : triết học UPANISAD. Chương IV : Nhân sinh quan. Chương V : Thời đại bà La Môn - Phật. Chương VI : Phật học nguyên thủy. Chương VII : Tâm lý học về ngã. Chương VIII : Luân lý học phật giáo. Chương IX : Kết luận. Phụ lục: Phật học và UPANISAD. lược kê sách tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000094  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1118