Thư viện Lạc Hồng
Microsoft Visual C++ 6.0 - Lập trình CSDL

Ký hiệu xếp giá
005.711 Visual C++
Dewey
005.711
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
362tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lý thuyết CSDl Chương 2: Giới thiệu SQL Chương 3: Tổng quan về các kỹ thuật truy xuất dữ liệu Chương 4: Giới thiệu về OLE DB Chương 5: Các bộ tiêu thụ OLE DB Chương 6: Ví dụ OLE DB Consumer Chương 7: Giới thiệu về ADO Chương 8: Khai thác từ xa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001051  Còn  Rỗi          
100001052  Còn  Rỗi          
100001053  Còn  Rỗi          
100001054  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 900