Thư viện Lạc Hồng
Đô rê mon: Truyện tranh : quyển 11

Ký hiệu xếp giá
895.63Đ450R
Dewey
895.63
Xuất bản
Nhật Bản: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2006
Mô tả
18 cm
ISBN
9784091940087
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/03/2010 09:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 642