Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử triết học phương Đông - Tập 4

Ký hiệu xếp giá
181.09LI-Đ
Dewey
181.09
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991
Mô tả
445tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
TỪ NĂM 241 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN NĂM 907 SAU CÔNG NGUYÊN Phần I : Thời đại trung cổ. Phần II : Chiết trung nho giáo. Phần III : Thời đại huyền học Ngụy, Tấn, Nam - Bắc Triều (220 - 587) Phần IV : Sống nghệ thuật với chủ nghĩa lãng mạn đời đồng tấn (265-420) Phần V : Thời đại phật học Nam- Bắc Triều (221-589), Tùy (590-617), và đường (618-906). Phần VI : Phật học đời Tùy Đường từ thế kỷ VI đến Tk X Huyền Trang (596-664) Với triết học duy thức. Không khí phật học ở Ấn Độ thời kỳ Tây du. Phần VII : Phật học Trung Hoa với khuynh hướng tổng hợp và thực tiễn. Phần VIII : Kết luận thời đại trung cổ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000029  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1245