Thư viện Lạc Hồng
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Ký hiệu xếp giá
378.068Đ452M
Dewey
378.068
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
240tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/04/2010 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu về Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và các văn bản quan trọng đối với hoạt động của các trường đại học, cao đẳng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009052  Còn  Rỗi          
100009053  Còn  Rỗi          
100009057  Còn  Rỗi          
100009058  Còn  Rỗi          
100011432  Còn  Rỗi          
100017831  Còn  Rỗi          
100017844  Còn  Rỗi          
100017845  Còn  Rỗi          
100017846  Còn  Rỗi          
100017847  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1330