Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lập trình C - Cơ sở và nâng cao

Ký hiệu xếp giá
005.262C
Dewey
005.262
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1995
Mô tả
619tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 09:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: Hằng, biến và mảng Chương 3: Biểu thức Chương 4: Vào ra Chương 5: Các toán tử điều khiển Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình Chương 7: Cấu trúc Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ Chương 9: Đồ họa Chương 10: Thao tác trên các tệp tin Chương 11: Lưu trữ DL và tổ chức bộ nhớ chương trình Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý Chương 13: Sử dụng ngắt trong C Chương 14: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ Chương 15: hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú Chương 16: Âm thanh, âm nhạc Chương 17: lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi Chương 18: Giao diện giữa C và Assembler
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001061  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1764