Thư viện Lạc Hồng
Đô rê mon: Truyện tranh : quyển 16

Ký hiệu xếp giá
895.63Đ450R
Dewey
895.63
Xuất bản
Nhật Bản: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2005
Mô tả
228tr ; 18 cm
ISBN
9784091940056
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/04/2010 10:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000829  Còn  Rỗi          
300000830  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1158