Thư viện Lạc Hồng
Lập trình kỹ thuật với C, Matlab, Java

Ký hiệu xếp giá
005.262Lâ-T
Dewey
005.262
Xuất bản
1. - Thống kê, 2001
Mô tả
748tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN 1: CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÉP TÍNH KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI Chương 1: Giới thiệu về các phép kỹ thuật Chương 2: Các nguyên lý phát triển phần mềm kkỹ thuật PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LẬP TRÌNH C Chương 3: Khởi đầu với C Chương 4: Các kiểu dữ liệu căn bản và các biến Chương 5: Các toán tử và các biểu thức Chương 6: Điều khiển dòng Chương 7: Các hàm Chương 8: Mảng và Pointer Chương 9: Các hàm II Chương 10: Cấp phát bộ nhớ động Chương 11: Bộ tiền xử ký C Chương 12: Nhập và xuất (Input và Output ) PHẨN 3: CHỈ DẪN VỀ LẬP TRÌNH MATLAB Chương 13: Giới thiệu về MATLAB Chương 14: Đồ thị MATLAB Chương 15: Nghiệm của các phương trình ma trận tuyến tính PHÂN 4: LẬP TRÌNH JAVA Chương 16: Giới thiệu về Java Chương 17: Thiết kế chương trình hướng đối tượng Chương 18: Ngôn ngữ Java Chương 19: Đồ thi trong Java
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001062  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1422