Thư viện Lạc Hồng
Đô rê mon: Truyện tranh : quyển 12

Ký hiệu xếp giá
895.63 Đ450R
Dewey
895.63
Xuất bản
Nhật Bản: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2008
Mô tả
220tr ; 18 cm
ISBN
9784091940070
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/04/2010 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000835  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 728