Thư viện Lạc Hồng
Khẩu ngữ tiếng Hán cao cấp : quyển hạ

Ký hiệu xếp giá
495.115V120L
Dewey
495.115
Xuất bản
Trung Quốc: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2005
Mô tả
242tr ; 26 cm
ISBN
9787301079737
Ngôn ngữ
Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/04/2010 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giải thích các từ vựng, cấu trúc tiếng Hán và luyện tập nói theo chủ đề.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011416  Còn  Rỗi          
100011417  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 305