Thư viện Lạc Hồng
Java Servlet - Lập trình, ví dụ, ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
005.262Java
Dewey
005.262
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
714tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: API tiểu phục vụ Java Chương 3: Hệ phục vụ Web Java Chương 4: Các động cơ tiểu phục vụ Chương 5: Các kỹ thuật gỡ rối và tối ưu hóa Chương 6: Khái quát về CGI Chương 7: Các bộ đếm trang HTML Chương 8: Các trình tiện ích HTML chung Chương 9: Xử lý biểu mẫu HTML Chương 10: Các sổ góp ý Chương 11: Các nhóm tin tức Chương 12: Bộ phát sinh trích dẫn Chương 13: Các nối kết ngẫu nhiên Chương 14: Các ảnh động Chương 15: Các bộ lọc HTML Chương 16: Các nối kết tự động Chương 17: Phê chuẩn nối kết Chương 18: Động cơ tìm kiếm Chương 19: Dữ liệu phía klhách Chương 20: Trò chơi trực tuyến Chương 21: Quảng cáo biểu ngữ Chương 22: Các cúc - ki lời hay ý đẹp thư điện tử Chương 23: Đi chợ trực tuyến Chương 24: Các tiểu phục vụ và JDBC Chương 25: Trò chuyện trên Internet Chương 26: Các tiểu phục vụ và RMI Chương 27: Truyền thông liên tiểu phục vụ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001066  Còn  Rỗi          
100001067  Còn  Rỗi          
100001068  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1256