Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Toán cao cấp: tập hai: phép tính giải tích một biến số

Ký hiệu xếp giá
515.076NG527Đ
Dewey
515.076
Xuất bản
tái bản lần thứ 9. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
272tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 09:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển bài tập này trình bày lới giải của các bài tập đã ra trong quyển "Toán học cao cấp - tập hai: phép tính giải tích một biến số" của tác giả Nguyễn Đình Trí, vv ... và bổ sung một số bài tập khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012086  Còn  Rỗi          
100012087  Còn  Rỗi          
100012088  Còn  Rỗi          
100012089  Còn  Rỗi          
100012090  Còn  Rỗi          
100012091  Còn  Rỗi          
100012092  Còn  Rỗi          
100012093  Còn  Rỗi          
100012094  Còn  Rỗi          
100012095  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 425