Thư viện Lạc Hồng
Toán học cao cấp: tập một: đại số và hình học giải tích

Ký hiệu xếp giá
512.14 NG527Đ
Dewey
512.14
Xuất bản
tái bản lần thứ 14. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
391tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập một trình bày những vấn đề sau: tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số - số phức - đa thức và phân tích hữu tỉ, ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, hình học giải tích, không gian vectơ - không gian euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng của toán tử tuyến tính, dạng toàn phương.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012042  Còn  Rỗi          
100012043  Còn  Rỗi          
100012044  Còn  Rỗi          
100012045  Còn  Rỗi          
100012060  Còn  Rỗi          
100012061  Còn  Rỗi          
100012062  Còn  Rỗi          
100012063  Còn  Rỗi          
100012064  Còn  Rỗi          
100012065  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1246