Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

Ký hiệu xếp giá
005.262 621 3 C
Dewey
005.262 621 3
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
491tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 10:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nhập vào và xuất ra Chương 3: Các lệnh lựa chọn Chương 4: lệnh lặp Chương 5: Các hàm Chương 6: Con trỏ Chương 7: Mảng Chương 8: Xâu Chương 9: CÁc cấu trúc Chương 10: Nhập / xuất tệp Chương 11: Lập trình hệ thống Chương 12: Các đề án Chương 13: Công nghệ phần mềm ứng dụng Chương 14: Kỹ thuật đồ họa máy tính với turbo / Borlang C
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001070  Còn  Rỗi          
100001071  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1949