Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Toán cao cấp: tập ba: phép tính giải tích nhiều biến số

Ký hiệu xếp giá
512.140 76NG527Đ
Dewey
512.140 76
Xuất bản
tái bản lần thứ 11. - Giáo dục, 2009
Mô tả
500tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 11:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển bài tập này trình bày phần bài giải và hướng dẫn cách giải các bài tập đã ra ở cuốn 'Toán học cao cấp - Tập ba" tác giả Nguyễn Đình Trí, ..
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012066  Còn  Rỗi          
100012067  Còn  Rỗi          
100012068  Còn  Rỗi          
100012069  Còn  Rỗi          
100012070  Còn  Rỗi          
100012071  Còn  Rỗi          
100012072  Còn  Rỗi          
100012073  Còn  Rỗi          
100012074  Còn  Rỗi          
100012075  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 502