Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Toán cao cấp: tập một: đại số và hình học giải tích

Ký hiệu xếp giá
512.140 76NG527Đ
Dewey
512.140 76
Xuất bản
tái bản lần thứ 14. - Giáo dục, 2009
Mô tả
415tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển bài tập này phần bài giải và hướng dẫn cách giải các bài tập đã ra ở quyển "Toán học cao cấp - tập 1" tác giả Nguyễn Đình Trí, ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012036  Còn  Rỗi          
100012037  Còn  Rỗi          
100012038  Còn  Rỗi          
100012039  Còn  Rỗi          
100012040  Còn  Rỗi          
100012041  Còn  Rỗi          
100012053  Còn  Rỗi          
100012054  Còn  Rỗi          
100012055  Còn  Rỗi          
100012056  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 231