Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
382.071 TR120V
Dewey
382.071
Xuất bản
tái bản lần thứ nhất. - H.: Tài chính, 2009
Mô tả
318tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 01:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Thương mại quốc tế ngoài những nội dung cơ bản về lý thuyết, chính sách và thể chế thương mại quốc tế. Kết cấu giáo trình gồm 10 chương bao gồm những nội dung: tổng quan về thương mại quốc tế, lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển và tân cổ điển, lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại, lợi thế theo quy mô, cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại quốc tế nội ngành, xác định giá cả quốc tế và mô hình thương mại quốc tế của quốc gia qui mô nhỏ, hàng rào thuế quan, các hàng rào thương mại phi thuế quan, liên kết kinh tế trong thương mại quốc tế, tổ chức thương mại thế giới và các thể chế thương mại quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011954  Còn  Rỗi          
100011955  Còn  Rỗi          
100011956  Còn  Rỗi          
100011957  Còn  Rỗi          
100011958  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1075