Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập năm: điện học II

Ký hiệu xếp giá
537.01 H100L
Dewey
537.01
Xuất bản
tái bản lần thứ 5. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
331tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập này trình bày những vấn đề sau: từ trường, định luật Ampere, định luật cảm ứng của Faraday, độ tự cảm, hiệu ứng từ và vật liệu từ, dao động điện từ, dòng điện xoay chiều, các phương trình Maxwell, sóng điện từ. Mỗi chương bao gồm phần nội dung lý thuyết, ôn tập và tóm tắt, câu hỏi, các bài toán mẫu, các chiến thuật giải bài toán, các câu hỏi, bài tập và bài toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011567  Còn  Rỗi          
100011568  Còn  Rỗi          
100011569  Còn  Rỗi          
100011570  Còn  Rỗi          
100011571  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2419