Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở công nghệ xử lý khí thải

Ký hiệu xếp giá
628.53 TR120H
Dewey
628.53
Xuất bản
1. - Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả
132tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm bốn chương đầu trình bày lần lượt về những khái niệm ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm; tính chất cơ bản và độc tính của các dạng thải chính vào không khí; các phương pháp xử lý bụi, khí và hơi độc. Hai chương cuối giới thiệu hầu hết các công nghệ hiện thời đang sử dụng trong lĩnh vực xử lý khí thải và một số sơ đồ thiết bị, công nghệ xử lý một số nguồn khí thải đặc trưng tại các nước phát triển.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012007  Còn  Rỗi          
100012008  Còn  Rỗi          
100012009  Còn  Rỗi          
100012010  Còn  Rỗi          
100012011  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1164