Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập bốn: điện học

Ký hiệu xếp giá
537.01 H100L
Dewey
537.01
Xuất bản
tái bản lần thứ 9. - Giáo dục, 2009
Mô tả
295tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 02:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập này trình bày những vấn đề sau: điện tích, điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện dung, dòng điện và điện trở, mạch điện. Mỗi chương bao gồm phần nội dung lý thuyết, ôn tập và tóm tắt, câu hỏi, các bài toán mẫu, các chiến thuật giải bài toán, các câu hỏi, bài tập và bài toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011572  Còn  Rỗi          
100011573  Còn  Rỗi          
100011574  Còn  Rỗi          
100011575  Còn  Rỗi          
100011576  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1839