Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử triết học phương Đông - Tập 5

Ký hiệu xếp giá
181.09LI-Đ
Dewey
181.09
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991
Mô tả
431tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 02:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
TRIẾT HỌC TRUNG HOA CẬN ĐẠI. Phần I : Bối cảnh lịch sử chính trị xã hội. Phần II : Nguyên lai Tống học - Ti6n phong cho đạo học. Phần III : Triết lý ma thuật và nghệ thuật. Phần IV : Tống Minh triết học - Chu Đôn Di(1017-1073), Thiệu Ung(1011-1077), Trương Tái(1020- 1076), Trình Hiệu (1032-1085), Trình Di(1033-1108), Chu Hy(1130-1200), Phần V : Họ Lục với hệ thống Tâm học - Lục Tượng Sơn (1139-1192), Tâm học đời Minh (1368-1648), Vương Dương Minh (1472-1528) Phần VI : Lưu truyền Vương học. Phần VII : Triết học sử Trung Hoa cận đại. Phần VIII : Khái luận về biến chuyển trong tư tưởng triết học Trung Hoa cổ đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000048  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1543