Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Vẽ kỹ thuật xây dựng: Tập 1

Ký hiệu xếp giá
604.207 6Đ115V
Dewey
604.207 6
Xuất bản
tái bản lần thứ 13. - Giáo dục, 2009
Mô tả
127tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/04/2010 04:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài tập Vẽ kỹ thuật xây dựng: tập 1 nội dung ngoài phần hướng dẫn thực hiện các bài tập về các tiêu chuẩn cơ bản thành lập bản vẽ kỹ thuật, các phương pháp dựng và vẽ hình, các phương pháp biểu diễn vật thể trong hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt và mặt cắt ... theo cách vẽ truyền thống còn hướng dẫn các phương pháp xây dựng bản vẽ hai chiều, xây dựng mô hình vật thể ba chiều và các loại hình chiếu của nó bằng sự trợ giúp của MTĐT thông qua việc sử dụng phần mềm AutoCad.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011736  Còn  Rỗi          
100011737  Còn  Rỗi          
100011738  Còn  Rỗi          
100011739  Còn  Rỗi          
100011740  Còn  Rỗi          
100012549  Còn  Rỗi          
100012550  Còn  Rỗi          
100012551  Còn  Rỗi          
100012552  Còn  Rỗi          
100012553  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 702