Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

Ký hiệu xếp giá
363.707 1GI_108TR
Dewey
363.707 1
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2008
Mô tả
258tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý môi trường trong xây dựng; ô nhiễm môi trường không khí; bảo vệ môi trường nước; bảo vệ môi trường đất và cảnh quan; quản lý chất thải rắn; các dạng ô nhiễm khác và biện pháp giảm thiểu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011875  Còn  Rỗi          
100011876  Còn  Rỗi          
100011877  Còn  Rỗi          
100011878  Còn  Rỗi          
100011879  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1248