Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập sáu: quang học và vật lý lượng tử

Ký hiệu xếp giá
535 H100L
Dewey
535
Xuất bản
tái bản lần thứ 5. - Giáo dục, 2009
Mô tả
504tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập sáu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng lượng hạt nhân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012102  Còn  Rỗi          
100012103  Còn  Rỗi          
100012104  Còn  Rỗi          
100012105  Còn  Rỗi          
100012106  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 708