Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập hai: cơ học II

Ký hiệu xếp giá
531 H100L
Dewey
531
Xuất bản
tái bản lần thứ 9. - Giáo dục, 2009
Mô tả
391tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập hai trình bày các vấn đề sau: sự quay, sự lăn - mômen quay và mômen xung lượng, cân bằng và đàn hồi, dao động, sự hấp dẫn, chất lưu, sóng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011746  Còn  Rỗi          
100011747  Còn  Rỗi          
100011748  Còn  Rỗi          
100011749  Còn  Rỗi          
100011750  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1550