Thư viện Lạc Hồng
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005: tập 1

Ký hiệu xếp giá
624.183 4 NG527Đ
Dewey
624.183 4
Xuất bản
tái bản. - Xây dựng, 2009
Mô tả
132tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; số liệu cơ bản để tính toán; tính toán cốt thép dọc cấu kiện chịu uốn; tính toán cốt thép đai của dầm có tiết diện không đổi; một số trường hợp đặc biệt về tính toán chịu lực cắt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011916  Còn  Rỗi          
100011917  Còn  Rỗi          
100011918  Còn  Rỗi          
100011919  Còn  Rỗi          
100011920  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 967