Thư viện Lạc Hồng
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : tập 2

Ký hiệu xếp giá
531.076L561D
Dewey
531.076
Xuất bản
tái bản lần thứ 4. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
287tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán cơ học và nhiệt học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011548  Còn  Rỗi          
100011549  Còn  Rỗi          
100011550  Còn  Rỗi          
100011551  Còn  Rỗi          
100011552  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 831