Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.042 N5768G
Dewey
332.042
Xuất bản
4. - H.: Thống kê, 2009
Mô tả
651tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 10:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: cơ sở của thanh toán quốc tế; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; tài trợ ngoại thương.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011982  Còn  Rỗi          
100011983  Còn  Rỗi          
100011984  Còn  Rỗi          
100011985  Còn  Rỗi          
100011986  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 389