Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập ba: nhiệt học

Ký hiệu xếp giá
536.01H100L
Dewey
536.01
Xuất bản
tái bản lần thứ 8. - Giáo dục, 2009
Mô tả
193tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 11:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập ba trình bày các vấn đề sau: nhiệt độ, nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011597  Còn  Rỗi          
100011598  Còn  Rỗi          
100011599  Còn  Rỗi          
100011600  Còn  Rỗi          
100011601  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1837