Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế đường ô tô. T.2: Nền mặt đường và công trình thoát nước

Ký hiệu xếp giá
625.72D561H
Dewey
625.72
Xuất bản
tái bản lần thứ 8. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
247tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 02:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập hai giới thiệu những cơ sở lý thuyết và các phương pháp tính toán thiết kế nền đường, mặt đường, hệ thống các công trình thoát nước trên đường ô tô. Nội dung sách gồm có: thiết kế nền đường, chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường, cấu tạo áo đường, tính toán cường độ (bề dày) áo đường mềm, tính toán thiết kế áo đường cứng, thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, khảo sát thủy văn phục vụ thiết kế nền đường và công trình thoát nước mặt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011617  Còn  Rỗi          
100011618  Còn  Rỗi          
100011619  Còn  Rỗi          
100011620  Còn  Rỗi          
100011621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1164