Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế đường ô tô. T.3, Công trình vượt sông

Ký hiệu xếp giá
625.72NG527X
Dewey
625.72
Xuất bản
tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
307tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/04/2010 04:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập ba giới thiệu các vấn đề có liên quan tới thiết kế các công trình vượt sông lớn, vừa và nhỏ: thiết kế thủy văn, thủy lực, dự toán xói lở khu vực cầu, thiết kế cao độ móng trụ cầu, nền đường đắp qua bãi sông, kè điều chỉnh dòng chảy, kè bảo vệ chống xói nền đường, các biện pháp chủ động chống xói trụ cầu, tính toán thủy văn thủy lực cống, đường tràn, đường thấm và vấn đề khảo sát đo đạc thủy văn phục vụ cho thiết kế cầu và cống trên đường ô tô và đường sắt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011846  Còn  Rỗi          
100011847  Còn  Rỗi          
100011848  Còn  Rỗi          
100011849  Còn  Rỗi          
100011850  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1443