Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô. T.1

Ký hiệu xếp giá
625.807 1D561H
Dewey
625.807 1
Xuất bản
tái bản lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
148tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/04/2010 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập một trình bày những nội dung sau: cấu tạo kết cấu mặt đường và trình tự chung xây dựng mặt đường đường ô tô; công tác đầm nén, làm nhỏ đất và trộn vật liệu trong xây dựng mặt đường; các lớp áo đường bằng đất và vật liệu hạt có gia cố các chất liên kết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011860  Còn  Rỗi          
100011861  Còn  Rỗi          
100011862  Còn  Rỗi          
100011863  Còn  Rỗi          
100011864  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 384