Thư viện Lạc Hồng
Xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu

Ký hiệu xếp giá
625.732D561H
Dewey
625.732
Xuất bản
tái bản. - H.: Xây dựng, 2009
Mô tả
149tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/04/2010 11:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: hiện trạng và xu thế phát triển công nghệ xử lí nền đất yếu trong xây dựng công trình đường ô tô; Các chỉ dẫn và các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công nền đắp đường ô tô trên đất yếu; Một số thực tế xây dựng nền đắp đường ô tô trên đất yếu ở nước ta; Sự hình thành vùng hoạt động cố kết và vùng hoạt động cố kết theo thời gian trong đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011929  Còn  Rỗi          
100011930  Còn  Rỗi          
100011931  Còn  Rỗi          
100011932  Còn  Rỗi          
100011933  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 514