Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Quản trị học

Ký hiệu xếp giá
658.001Đ406TH
Dewey
658.001
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Tài chính, 2009
Mô tả
355tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/04/2010 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: tổng quan về quản trị các tổ chức; Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị; Quyết định và thông tin trong quản trị; Lập kế hoạch; Chức năng tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm tra.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011987  Còn  Rỗi          
100011988  Còn  Rỗi          
100011989  Còn  Rỗi          
100011990  Thất lạc            
100011991  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 261