Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở di truyền học

Ký hiệu xếp giá
576.5 L250Đ
Dewey
576.5
Xuất bản
Tái bản lần 8. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
208tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/04/2010 04:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách bao gồm: vật chất di truyền; Sao chép ADN; Đột biến; Mã di truyền; Di truyền thể thực khuẩn; Di truyền vi khuẩn; ADN tái tổ hợp; Di truyền nhiễm sắc thể; Di truyền vi nấm; Di truyền ngoài nhiễm sắc thể; Di truyền quần thể; Di truyền học về người; Biến bị; Cơ sở di truyền của chọn giống.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011790  Còn  Rỗi          
100011791  Còn  Rỗi          
100011792  Còn  Rỗi          
100011793  Còn  Rỗi          
100011794  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 782