Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Cơ học kỹ thuật : tập hai: động lực học

Ký hiệu xếp giá
531.113 076Đ450S
Dewey
531.113 076
Xuất bản
H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
299tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/05/2010 08:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập này trình bày những vấn đề sau: phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, phương pháp tĩnh hình học - động lực, các định lý tổng quát của động lực học, động lực học vật rắn, cân bằng của cơ hệ không tự do, phương trình chuyển động của cơ hệ, động lực học của chuyển động tương đối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011538  Còn  Rỗi          
100011539  Còn  Rỗi          
100011541  Còn  Rỗi          
100011542  Còn  Rỗi          
100011632  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 429