Thư viện Lạc Hồng
Sàn sườn bê tông toàn khối

Ký hiệu xếp giá
624.183 4 NG527Đ
Dewey
624.183 4
Xuất bản
Tái bản. - Xây dựng, 2009
Mô tả
194tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/05/2010 02:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: đại cương về kết cấu sàn, tính toán nội lực bản, tính toán và cấu tạo cốt thép bản sàn, nội lực dầm sàn, nội lực dầm chính, tính toán cốt thép dầm, cấu tạo cốt thép dầm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011891  Còn  Rỗi          
100011892  Còn  Rỗi          
100011893  Còn  Rỗi          
100011894  Còn  Rỗi          
100011895  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 826