Thư viện Lạc Hồng
Bê tông cốt sợi thép

Ký hiệu xếp giá
624.183 4 NG527V
Dewey
624.183 4
Xuất bản
1. - Xây dựng, 2005
Mô tả
102tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/05/2010 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: cấu tạo chung của bê tông cốt sợi, tính chất của bê tông cốt sợi thép, cơ sở tính toán kết cấu bê tông cốt sợi thép.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011939  Còn  Rỗi          
100011940  Còn  Rỗi          
100011941  Còn  Rỗi          
100011942  Còn  Rỗi          
100011943  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 880