Thư viện Lạc Hồng
Hư hỏng - sửa chữa - gia cường kết cấu thép và gạch đá

Ký hiệu xếp giá
624.182 L250V
Dewey
624.182
Xuất bản
1. - Xây dựng, 2009
Mô tả
132tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/05/2010 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: tình trạng hư hỏng trong kết cấu thép, những bài học kinh nghiệm từ các sự cố kết cấu thép, điều tra nghiên cứu sự cố kết cấu thép, gia cường kết cấu thép bằng thay đổi sơ đồ cấu tạo, gia cường kết cấu thép bằng tăng tiết diện, gia cường dầm thép bằng thanh căng ứng suất trước, những bài học kinh nghiệm gia cường kết cấu thép, gia cường tường gạch, những bài học kinh nghiệm rút ra từ các sự cố kết cấu gạch, xây thêm tầng nhà, di dời nhà.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011880  Còn  Rỗi          
100011881  Còn  Rỗi          
100011882  Còn  Rỗi          
100011883  Còn  Rỗi          
100011884  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 360