Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Cơ kỹ thuật : sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
531.107 2 Đ450S
Dewey
531.107 2
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
359tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/05/2010 06:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm ba phần: phần một có 9 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực cơ học vật rắn - cơ học lý thuyết; Phần hai có 5 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực sức bền vật liệu; Phần ba có 13 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực chi tiết máy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011633  Còn  Rỗi          
100011634  Còn  Rỗi          
100011635  Còn  Rỗi          
100011636  Còn  Rỗi          
100011637  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1221