Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế cảnh quan, môi trường đường ô tô

Ký hiệu xếp giá
713B510X
Dewey
713
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2009
Mô tả
132tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2010 08:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách trình bày các nội dung sau: thu nhận thông tin qua thị giác của người khi tham gia giao thông và các vấn đề cơ bản về mỹ học, tổng quan về thiết kế cảnh quan đường ô tô, thiết kế bình đồ và trắc dọc, thiết kế trắc ngang, thiết kế cảnh quan môi trường bên ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011901  Còn  Rỗi          
100011902  Còn  Rỗi          
100011903  Còn  Rỗi          
100011904  Còn  Rỗi          
100011905  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 497