Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Truyền động điện: sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.310 28 B510Đ
Dewey
621.310 28
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2007
Mô tả
215tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2010 09:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình gồm những nội dung sau: những vấn đề chung của hệ truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, các hệ truyền động điều chỉnh thông dụng, quá trình quá độ trong hệ truyền động điện, tính chọn công suất động cơ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011702  Còn  Rỗi          
100011703  Còn  Rỗi          
100011704  Còn  Rỗi          
100011705  Còn  Rỗi          
100011706  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 619