Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý máy: tập 1

Ký hiệu xếp giá
621.801Đ312GI
Dewey
621.801
Xuất bản
Tái bản lần 5. - Giáo dục, 2008
Mô tả
347tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2010 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày những nội dung sau: cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - bài tính vận tốc và bài tính gia tốc, phân tích lực cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cân bằng máy, ma sát trong khớp động, chuyển động thực của máy, cơ cấu câm phẳng, cơ cấu bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng không gian, hệ thống bánh răng, cơ cấu truyền động đai, cơ cấu có truyền động đặc biệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011697  Còn  Rỗi          
100011698  Còn  Rỗi          
100011699  Còn  Rỗi          
100011700  Còn  Rỗi          
100011701  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1429