Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Cơ học kỹ thuật: tập một: tĩnh học và động học

Ký hiệu xếp giá
531.107 6Đ450S
Dewey
531.107 6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
342tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2010 10:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập này trình bày những vấn đề sau: Động học: bài toán phẳng, bài toán ma sát, bài toán không gian, phương pháp ma trận giải các bài toán tĩnh học; Tĩnh học: chuyển động của điểm, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, hợp chuyển động của điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, động học vật rắn quay quanh điểm cố định, chuyển động tổng quát của vật rắn và chuyển động của tay máy, áp dụng phương pháp ma trận truyền giải bài oán động học vật rắn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011657  Còn  Rỗi          
100011658  Còn  Rỗi          
100011659  Còn  Rỗi          
100011660  Còn  Rỗi          
100011661  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 670