Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Cung cấp điện: sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.310 72 NG450H
Dewey
621.310 72
Xuất bản
Tái bản lần 7. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
214tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2010 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chủ yếu của cuốn sách này bao gồm: giới thiệu chung về cung cấp điện, các loại lưới cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng, trạm điện, lựa chọn các thiết bị điện trong lưới cung cấp điện, nâng cao hệ số công suất, tính toán chiếu sáng, và phần bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011692  Còn  Rỗi          
100011693  Còn  Rỗi          
100011694  Còn  Rỗi          
100011695  Còn  Rỗi          
100011696  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 655