Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở kỹ thuật nhiệt

Ký hiệu xếp giá
621.402PH104L
Dewey
621.402
Xuất bản
Tái bản lần 10. - Giáo dục, 2009
Mô tả
199tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2010 03:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này gồm hai phần: Phần " nhiệt động kỹ thuật" trình bày những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất ở thể khí, định luật nhiệt thứ nhất và quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí, một số quá trình khác của khí và hơi, định luật nhiệt thứ hai và chu trình Carnot, chu trình nhiệt động; Phần "truyền nhiệt" trình bày nội dung dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011508  Còn  Rỗi          
100011509  Còn  Rỗi          
100011510  Còn  Rỗi          
100011511  Còn  Rỗi          
100011517  Còn  Rỗi          
100012412  Còn  Rỗi          
100012413  Còn  Rỗi          
100012414  Còn  Rỗi          
100012415  Còn  Rỗi          
100012416  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1375