Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Vật liệu xây dựng

Ký hiệu xếp giá
691 B103T
Dewey
691
Xuất bản
Tái bản lần 12. - Giáo dục, 2009
Mô tả
203tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2010 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của sách gồm có tóm tắt lý thuyết, bài tập và giải bài tập các vấn đề: những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng, vật liệu gốm xây dựng, chất kết dính vô cơ, bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng, vữa xây dựng, chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo từ chất kết dính hữu cơ, vật liệu gỗ. Phần cuối sách là các phụ lục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011503  Còn  Rỗi          
100011504  Còn  Rỗi          
100011505  Còn  Rỗi          
100011507  Còn  Rỗi          
100011512  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1025