Thư viện Lạc Hồng
Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác-Lênin: dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Ký hiệu xếp giá
335.412H407TH
Dewey
335.412
Xuất bản
Tái bản lần nhất. - H.: Chính trị - Hành chính, 2009
Mô tả
158tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/05/2010 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới nhất về kinh tế được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua. Hỏi và đáp Nhà nước vf pháp luật : phần 1: lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế cá thể ... đến các quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân ... tất cả được hệ thống hóa, cô đọng trong 101 câu hỏi kèm theo phần giải đáp được giới thiệu rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011477  Còn  Rỗi          
100011478  Còn  Rỗi          
100011479  Còn  Rỗi          
100011480  Còn  Rỗi          
100011481  Còn  Rỗi          
100011482  Còn  Rỗi          
100011483  Còn  Rỗi          
100011484  Còn  Rỗi          
100011485  Thất lạc            
100011486  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1586